top of page

Животът може да е доста объркан.
Не е нужно и играта ти да е такава.

БЪДИ ОТГОВОРЕН

Image by Drew Hays

Какво значи да играеш отговорно?

Определяй ясни лимити колко време можеш да отделиш за игра и каква е сумата, с която би си позволил да играеш.

Играй само суми, които предварително си решил, че ще използваш за забавление.

Съчетавай играта за забавление с други активности, свързани със спорт или хоби.

Преценявай внимателно риска преди да започнеш да играеш и знай кога е настъпило времето да спреш.

Използвай играта и като част от социалните си активности.

Имай предвид, че по-високата ти информираност, не ти гарантира печалбата и разбери, че се случва на всеки да загуби с течение на времето.

Никога не заемай пари, за да играеш с тях.

Не играй когато си под стрес, депресиран или в период на възстановяване от зависимост и не използвай играта като бягство от проблеми.

Знай какво е позволено и кои са надеждните лицензирани сайтове за игра.

Не се колебай да потърсиш помощ, ако усетиш, че ти е нужна

такава.

responsible-play
responsible-play-casino
bottom of page